2014Fotogalleri 20152016


1/1-15 Gädda 10071gr

1/1-15 Gös 6893gr

1/1-15 Röding 885gr

1/1-15 Röding 878gr

2/1-15 Öring 1155gr

3/1-15 Lake 3925gr

3/1-15 Öring 3040gr

3/1-15 Öring 1600gr

4/1-15 Regnbåge 2240gr

5/1-15 Lake 3340gr

6/1-15 Regnbåge 1840gr

7/1-15 Lake 1814gr

9/1-15 Lake 2850gr

9/1-15 Lake 2680gr

9/1-15 Röding 4616gr

13/1-15 Lake 1780gr

15/1-15 Lake 2910gr

17/1-15 Röding 630gr

17/1-15 Röding 570gr

19/1-15 Lake 3350gr

19/1-15 Lake 1950gr

24/1-15 Regnbåge 1100gr

31/1-15 Gädda 5800gr

31/1-15 Gädda 5000gr

31/1-15 Gädda 3550gr

31/1-15 Öring 3500gr

31/1-15 Öring 2700gr

1/2-15 Öring 4080gr

1/2-15 Öring 2040gr

6/2-15 Regnbåge 4200gr

10/2-15 Lake 3980gr

10/2-15 Lake 3180gr

14/2-15 Gädda 7500gr

14/2-15 Röding 1540gr

17/2-15 Lake 1810gr

18/2-15 Lake 1940gr

18/2-15 Lake 1170gr

20/2-15 Lake 1970gr

20/2-15 Lax 2040gr

21/2-15 Abborre 1104gr

21/2-15 Abborre 1085gr

22/2-15 Öring 3910gr

27/2-15 Regnbåge 3220gr

28/2-15 Lax 1520gr

28/2-15 Regnbåge 1006gr

28/2-15 Regnbåge 982gr

28/2-15 Öring 5040gr

1/3-15 Sik 1220gr

2/3-15 Sik 580gr

3/3-15 Lake 1656gr

3/3-15 Regnbåge 3820gr

3/3-15 Regnbåge 3120gr

4/3-15 Regnbåge 3380gr

4/3-15 Regnbåge 3280gr

4/3-15 Öring 1320gr

7/3-15 Röding 774gr

8/3-15 Gädda 5750gr

8/3-15 Lake 885gr

8/3-15 Sik 930gr

8/3-15 Sik 850gr

8/3-15 Öring 3030gr

9/3-15 Sik 2460gr

9/3-15 Sik 2010gr

10/3-15 Lake 1965gr

11/3-15 Abborre 1640gr

14/3-15 Röding 860gr

14/3-15 Röding 700gr

15/3-15 Abborre 1730gr

15/3-15 Id 2530gr

15/3-15 Stäm 180gr

15/3-15 Stäm 180gr

15/3-15 Öring 3003gr

19/3-15 Gädda 12720gr

19/3-15 Regnbåge 3763gr

19/3-15 Öring 3880gr

20/3-15 Gädda 11100gr

20/3-15 Sarv 1040gr

24/3-15 Gädda 8440gr

24/3-15 Lake 620gr

24/3-15 Lake 480gr

24/3-15 Regnbåge 2140gr

26/3-15 Harr 520gr

26/3-15 Röding 510gr

26/3-15 Röding 390gr

26/3-15 Sik 730gr

26/3-15 Sik 730gr

27/3-15 Abborre 1980gr

27/3-15 Id 2810gr

27/3-15 Id 2732gr

27/3-15 Id 2710gr

27/3-15 Id 2630gr

27/3-15 Lax 13400gr

27/3-15 Öring 2869gr

28/3-15 Gädda 5760gr

28/3-15 Id 2662gr

29/3-15 Id 2960gr

30/3-15 Abborre 1860gr

30/3-15 Lake 2050gr

30/3-15 Lake 1836gr

31/3-15 Abborre 1280gr

31/3-15 Braxen 4010gr

31/3-15 Braxen 3730gr

31/3-15 Id 2840gr

31/3-15 Sarv 1220gr

31/3-15 Sutare 1700gr

1/4-15 Braxen 3220gr

1/4-15 Braxen 3010gr

1/4-15 Id 2550gr

1/4-15 Lake 5780gr

1/4-15 Lake 4880gr

1/4-15 Lake 882gr

1/4-15 Sik 176gr

1/4-15 Sik 90gr

2/4-15 Sik 732gr

3/4-15 Gädda 7000gr

4/4-15 Id 2571gr

4/4-15 Id 2554gr

4/4-15 Sarv 1040gr

5/4-15 Lake 2560gr

6/4-15 Id 2730gr

6/4-15 Id 2590gr

6/4-15 Regnbåge 2290gr

6/4-15 Sik 947gr

7/4-15 Id 3120gr

7/4-15 Id 2680gr

7/4-15 Regnbåge 6778gr

8/4-15 Färna 2120gr

8/4-15 Färna 1940gr

8/4-15 Id 2920gr

9/4-15 Färna 2740gr

9/4-15 Id 3040gr

9/4-15 Id 2507gr

9/4-15 Id 2320gr

9/4-15 Id 2250gr

9/4-15 Regnbåge 4520gr

9/4-15 Sik 1657gr

10/4-15 Abborre 2110gr

10/4-15 Abborre 2010gr

10/4-15 Gös 9680gr

10/4-15 Harr 1150gr

10/4-15 Harr 1000gr

10/4-15 Id 2225gr

10/4-15 Mört 620gr

10/4-15 Mört 480gr

10/4-15 Sik 1087gr

10/4-15 Sik 829gr

11/4-15 Lax 2300gr

11/4-15 Öring 1960gr

12/4-15 Björkna 572gr

12/4-15 Björkna 561gr

14/4-15 Id 2680gr

14/4-15 Id 2620gr

14/4-15 Regnbåge 1320gr

15/4-15 Lake 3060gr

15/4-15 Sarv 1300gr

16/4-15 Id 2320gr

17/4-15 Sik 950gr

18/4-15 Abborre 940gr

18/4-15 Braxen 3450gr

18/4-15 Braxen 2400gr

18/4-15 Färna 1480gr

18/4-15 Gädda 5950gr

18/4-15 Lake 3620gr

18/4-15 Mört 610gr

19/4-15 Gädda 4100gr

19/4-15 Id 2890gr

20/4-15 Mört 712gr

21/4-15 Björkna 450gr

21/4-15 Björkna 430gr

21/4-15 Sarv 1380gr

22/4-15 Björkna 345gr

22/4-15 Fjällkarp 7100gr

22/4-15 Gädda 7800gr

22/4-15 Gös 5040gr

23/4-15 Braxen 1804gr

23/4-15 Regnbåge 2740gr

23/4-15 Regnbåge 2640gr

23/4-15 Sarv 1120gr

23/4-15 Sarv 920gr

24/4-15 Mört 776gr

24/4-15 Sarv 669gr

25/4-15 Röding 590gr

25/4-15 Röding 560gr

25/4-15 Spegelkarp 9880gr

25/4-15 Sutare 2960gr

25/4-15 Öring 2340gr

25/4-15 Öring 2240gr

26/4-15 Gös 7560gr

27/4-15 Lax 6894gr

28/4-15 Öring 7200gr

31/4-15 Ål 380gr

1/5-15 Färna 2620gr

1/5-15 Id 1995gr

1/5-15 Lax 1720gr

1/5-15 Sik 1163gr

1/5-15 Sutare 3050gr

1/5-15 Vimma 1220gr

1/5-15 Öring 6240gr

1/5-15 Öring 2339gr

2/5-15 Färna 3500gr

2/5-15 Färna 1840gr

2/5-15 Sarv 1291gr

2/5-15 Sarv 754gr

2/5-15 Vimma 1179gr

2/5-15 Öring 1570gr

3/5-15 Abborre 1200gr

3/5-15 Vimma 1351gr

3/5-15 Öring 1130gr

5/5-15 Gädda 9480gr

5/5-15 Id 2080gr

5/5-15 Stäm 247gr

5/5-15 Vimma 1030gr

6/5-15 Björkna 434gr

6/5-15 Braxen 1170gr

6/5-15 Vimma 1300gr

6/5-15 Öring 2040gr

7/5-15 Björkna 1080gr

7/5-15 Färna 3125gr

7/5-15 Vimma 870gr

8/5-15 Björkna 633gr

8/5-15 Färna 1760gr

8/5-15 Färna 1690gr

8/5-15 Gädda 5810gr

8/5-15 Sutare 2500gr

9/5-15 Björkna 710gr

9/5-15 Björkna 440gr

9/5-15 Gädda 8820gr

9/5-15 Regnbåge 1490gr

9/5-15 Regnbåge 1190gr

9/5-15 Vimma 660gr

9/5-15 Vimma 640gr

9/5-15 Öring 2820gr

10/5-15 Gös 6020gr

11/5-15 Braxen 2150gr

11/5-15 Gädda 8840gr

11/5-15 Gädda 7180gr

11/5-15 Regnbåge 2690gr

12/5-15 Gös 6690gr

12/5-15 Mört 820gr

13/5-15 Gös 5280gr

13/5-15 Mört 510gr

13/5-15 Röding 1520gr

13/5-15 Röding 890gr

13/5-15 Sarv 1370gr

13/5-15 Vimma 912gr

14/5-15 Vimma 930gr

15/5-15 Abborre 1280gr

15/5-15 Gädda 8840gr

15/5-15 Gädda 8380gr

15/5-15 Regnbåge 3720gr

15/5-15 Vimma 944gr

16/5-15 Björkna 839gr

16/5-15 Björkna 742gr

16/5-15 Björkna 240gr

16/5-15 Lax 8620gr

16/5-15 Vimma 623gr

16/5-15 Vimma 531gr

17/5-15 Björkna 450gr

17/5-15 Björkna 360gr

17/5-15 Färna 2580gr

17/5-15 Färna 2240gr

17/5-15 Regnbåge 1800gr

17/5-15 Sutare 3380gr

17/5-15 Sutare 2710gr

17/5-15 Öring 3550gr

17/5-15 Öring 2780gr

18/5-15 Björkna 470gr

18/5-15 Braxen 4020gr

18/5-15 Fjällkarp 12120gr

18/5-15 Mört 596gr

18/5-15 Sik 4120gr

18/5-15 Sik 3840gr

18/5-15 Vimma 514gr

18/5-15 Vimma 408gr

19/5-15 Braxen 3630gr

20/5-15 Braxen 4170gr

20/5-15 Regnbåge 3900gr

21/5-15 Braxen 3400gr

21/5-15 Braxen 3375gr

21/5-15 Mört 1000gr

21/5-15 Mört 920gr

21/5-15 Sarv 650gr

21/5-15 Vimma 720gr

21/5-15 Vimma 700gr

22/5-15 Braxen 5040gr

22/5-15 Braxen 4650gr

22/5-15 Ruda 2211gr

22/5-15 Ål 650gr

23/5-15 Sutare 2650gr

24/5-15 Sutare 3125gr

24/5-15 Sutare 2875gr

25/5-15 Braxen 2100gr

25/5-15 Id 2420gr

25/5-15 Id 2400gr

25/5-15 Röding 850gr

25/5-15 Röding 660gr

25/5-15 Sutare 1750gr

26/5-15 Braxen 7239gr

26/5-15 Lake 1570gr

26/5-15 Lake 1300gr

26/5-15 Sarv 875gr

26/5-15 Spegelkarp 15720gr

27/5-15 Braxen 7487gr

28/5-15 Braxen 4980gr

28/5-15 Ruda 1310gr

28/5-15 Ruda 1290gr

28/5-15 Röding 2520gr

28/5-15 Sik 3180gr

29/5-15 Braxen 6050gr

29/5-15 Regnbåge 2750gr

29/5-15 Röding 850gr

29/5-15 Röding 840gr

29/5-15 Spegelkarp 5050gr

29/5-15 Sutare 2720gr

30/5-15 Röding 2500gr

30/5-15 Sutare 2820gr

31/5-15 Abborre 1380gr

31/5-15 Braxen 4260gr

31/5-15 Mört 840gr

31/5-15 Mört 800gr

1/6-15 Björkna 620gr

1/6-15 Braxen 5310gr

1/6-15 Sarv 1205gr

1/6-15 Sarv 780gr

1/6-15 Sutare 2720gr

2/6-15 Lax 5600gr

2/6-15 Ål 550gr

2/6-15 Ål 520gr

3/6-15 Braxen 4440gr

3/6-15 Spegelkarp 4575gr

3/6-15 Sutare 2900gr

3/6-15 Sutare 1940gr

3/6-15 Sutare 1325gr

5/6-15 Röding 1130gr

5/6-15 Röding 950gr

5/6-15 Spegelkarp 3190gr

5/6-15 Sutare 4354gr

5/6-15 Sutare 2640gr

6/6-15 Sutare 3975gr

7/6-15 Sutare 2860gr

7/6-15 Ål 1600gr

8/6-15 Röding 878gr

8/6-15 Sik 150gr

9/6-15 Braxen 4710gr

9/6-15 Braxen 3880gr

9/6-15 Regnbåge 4040gr

9/6-15 Regnbåge 2220gr

9/6-15 Ruda 823gr

9/6-15 Ruda 727gr

9/6-15 Sutare 1660gr

9/6-15 Öring 2443gr

11/6-15 Färna 3052gr

11/6-15 Harr 650gr

11/6-15 Sutare 2280gr

11/6-15 Öring 2550gr

12/6-15 Björkna 503gr

12/6-15 Braxen 1280gr

12/6-15 Sarv 430gr

12/6-15 Sarv 348gr

12/6-15 Sarv 342gr

12/6-15 Sutare 1420gr

13/6-15 Gädda 8530gr

13/6-15 Gös 5139gr

13/6-15 Gös 2532gr

14/6-15 Björkna 419gr

14/6-15 Harr 1620gr

14/6-15 Harr 1160gr

14/6-15 Ruda 1060gr

14/6-15 Ruda 1050gr

14/6-15 Sarv 520gr

15/6-15 Harr 1100gr

15/6-15 Regnbåge 2740gr

15/6-15 Sarv 748gr

15/6-15 Sarv 530gr

15/6-15 Ål 1123gr

16/6-15 Björkna 507gr

16/6-15 Björkna 427gr

16/6-15 Gös 6680gr

16/6-15 Sarv 550gr

16/6-15 Sutare 1579gr

18/6-15 Ruda 1070gr

18/6-15 Ruda 925gr

19/6-15 Fjällkarp 6653gr

19/6-15 Gös 5540gr

19/6-15 Lax 15120gr

19/6-15 Mört 885gr

19/6-15 Mört 532gr

20/6-15 Fjällkarp 2910gr

20/6-15 Gös 2240gr

20/6-15 Gös 1900gr

20/6-15 Spegelkarp 6118gr

21/6-15 Harr 1380gr

21/6-15 Ruda 922gr

21/6-15 Ruda 911gr

21/6-15 Stäm 42gr

22/6-15 Gös 4250gr

23/6-15 Braxen 3100gr

23/6-15 Braxen 2980gr

23/6-15 Ruda 1460gr

23/6-15 Ruda 1420gr

23/6-15 Sarv 840gr

23/6-15 Sarv 640gr

23/6-15 Sutare 2340gr

23/6-15 Sutare 2120gr

24/6-15 Gädda 4660gr

24/6-15 Sik 1012gr

26/6-15 Sik 940gr

26/6-15 Sutare 2530gr

27/6-15 Abborre 1110gr

27/6-15 Gös 2550gr

27/6-15 Mört 850gr

28/6-15 Harr 580gr

28/6-15 Stäm 170gr

28/6-15 Stäm 150gr

28/6-15 Sutare 3210gr

29/6-15 Ruda 1150gr

30/6-15 Lax 7300gr

30/6-15 Sutare 3330gr

1/7-15 Abborre 1560gr

1/7-15 Abborre 1410gr

1/7-15 Björkna 580gr

1/7-15 Björkna 520gr

1/7-15 Gädda 5770gr

1/7-15 Harr 1610gr

2/7-15 Björkna 432gr

2/7-15 Mört 500gr

2/7-15 Sarv 980gr

2/7-15 Sik 422gr

2/7-15 Sutare 2020gr

2/7-15 Vimma 387gr

3/7-15 Lax 17910gr

3/7-15 Ruda 1268gr

3/7-15 Sutare 2140gr

4/7-15 Sik 3330gr

4/7-15 Sutare 2346gr

5/7-15 Lax 11500gr

6/7-15 Ål 1725gr

7/7-15 Lax 8370gr

7/7-15 Ruda 1720gr

8/7-15 Lax 14650gr

9/7-15 Mört 749gr

9/7-15 Mört 683gr

11/7-15 Färna 2535gr

11/7-15 Lax 10320gr

12/7-15 Harr 710gr

13/7-15 Gös 3540gr

13/7-15 Stäm 89gr

13/7-15 Stäm 79gr

13/7-15 Ål 520gr

14/7-15 Abborre 1110gr

14/7-15 Gädda 14120gr

14/7-15 Gös 2860gr

14/7-15 Harr 272gr

14/7-15 Harr 258gr

14/7-15 Ål 1675gr

14/7-15 Ål 1380gr

15/7-15 Gädda 8880gr

15/7-15 Harr 560gr

15/7-15 Harr 490gr

16/7-15 Abborre 1160gr

16/7-15 Gädda 6490gr

16/7-15 Mört 780gr

16/7-15 Sik 1425gr

16/7-15 Sik 1227gr

17/7-15 Gös 1740gr

17/7-15 Mört 1139gr

18/7-15 Mört 1380gr

18/7-15 Ruda 870gr

18/7-15 Ruda 860gr

18/7-15 Ål 1240gr

19/7-15 Gös 1610gr

19/7-15 Harr 645gr

19/7-15 Ruda 740gr

20/7-15 Öring 6200gr

21/7-15 Abborre 1460gr

21/7-15 Harr 801gr

21/7-15 Lax 6680gr

21/7-15 Ål 1020gr

21/7-15 Ål 610gr

22/7-15 Abborre 1330gr

22/7-15 Harr 1010gr

23/7-15 Harr 800gr

23/7-15 Id 2310gr

23/7-15 Ål 1410gr

23/7-15 Ål 890gr

24/7-15 Harr 1050gr

24/7-15 Harr 620gr

24/7-15 Ål 720gr

25/7-15 Ål 910gr

26/7-15 Id 3010gr

26/7-15 Öring 3500gr

27/7-15 Abborre 1242gr

27/7-15 Ål 1450gr

27/7-15 Ål 840gr

28/7-15 Lax 13700gr

28/7-15 Sutare 3620gr

28/7-15 Öring 4790gr

29/7-15 Spegelkarp 7160gr

30/7-15 Harr 874gr

30/7-15 Ål 470gr

31/7-15 Harr 912gr

31/7-15 Röding 247gr

31/7-15 Sarv 950gr

31/7-15 Sutare 3160gr

1/8-15 Harr 1085gr

1/8-15 Mört 510gr

2/8-15 Harr 1080gr

2/8-15 Harr 1020gr

2/8-15 Lax 13999gr

3/8-15 Abborre 1300gr

3/8-15 Harr 1920gr

3/8-15 Harr 1680gr

3/8-15 Harr 1420gr

3/8-15 Regnbåge 1280gr

3/8-15 Ruda 1920gr

3/8-15 Ruda 1360gr

4/8-15 Braxen 4050gr

4/8-15 Gös 5760gr

4/8-15 Harr 1072gr

4/8-15 Harr 872gr

4/8-15 Ål 1210gr

4/8-15 Ål 940gr

5/8-15 Harr 1520gr

5/8-15 Harr 1520gr

5/8-15 Harr 1500gr

5/8-15 Harr 1284gr

5/8-15 Id 2140gr

6/8-15 Harr 1220gr

6/8-15 Harr 1200gr

7/8-15 Ruda 1463gr

8/8-15 Ruda 1444gr

8/8-15 Stäm 80gr

8/8-15 Stäm 50gr

9/8-15 Abborre 855gr

9/8-15 Harr 1060gr

9/8-15 Ål 680gr

9/8-15 Ål 520gr

11/8-15 Abborre 660gr

11/8-15 Braxen 2370gr

11/8-15 Gös 1740gr

11/8-15 Ruda 1986gr

11/8-15 Ål 990gr

12/8-15 Ruda 2403gr

13/8-15 Abborre 830gr

13/8-15 Ruda 1320gr

13/8-15 Ruda 1220gr

13/8-15 Sutare 2110gr

14/8-15 Gös 5520gr

14/8-15 Harr 1890gr

15/8-15 Abborre 850gr

16/8-15 Harr 1320gr

16/8-15 Sarv 610gr

17/8-15 Stäm 73gr

18/8-15 Gös 4380gr

19/8-15 Braxen 3780gr

19/8-15 Ål 1630gr

19/8-15 Ål 1550gr

20/8-15 Gös 3391gr

20/8-15 Mört 762gr

20/8-15 Mört 420gr

20/8-15 Ruda 1560gr

20/8-15 Sutare 2100gr

21/8-15 Fjällkarp 5250gr

21/8-15 Mört 700gr

21/8-15 Ål 1717gr

21/8-15 Ål 1312gr

22/8-15 Gös 4600gr

22/8-15 Sarv 1390gr

23/8-15 Abborre 1240gr

23/8-15 Fjällkarp 3360gr

23/8-15 Ål 729gr

24/8-15 Braxen 3225gr

24/8-15 Gös 6420gr

24/8-15 Gös 4000gr

28/8-15 Färna 2644gr

28/8-15 Spegelkarp 10066gr

30/8-15 Fjällkarp 16460gr

31/8-15 Fjällkarp 3526gr

1/9-15 Färna 2514gr

1/9-15 Sutare 3820gr

1/9-15 Sutare 3gr

1/9-15 Sutare 3gr

5/9-15 Regnbåge 4010gr

6/9-15 Braxen 5980gr

6/9-15 Fjällkarp 3520gr

9/9-15 Abborre 840gr

10/9-15 Fjällkarp 5378gr

10/9-15 Gös 4570gr

10/9-15 Gös 4320gr

10/9-15 Spegelkarp 10853gr

11/9-15 Fjällkarp 3817gr

11/9-15 Fjällkarp 3528gr

11/9-15 Spegelkarp 2436gr

11/9-15 Spegelkarp 1993gr

12/9-15 Fjällkarp 4846gr

13/9-15 Fjällkarp 3320gr

13/9-15 Färna 3220gr

17/9-15 Fjällkarp 6680gr

18/9-15 Björkna 1080gr

18/9-15 Fjällkarp 3124gr

18/9-15 Spegelkarp 4754gr

19/9-15 Abborre 1010gr

19/9-15 Braxen 4581gr

19/9-15 Id 2410gr

19/9-15 Regnbåge 4950gr

19/9-15 Stäm 250gr

20/9-15 Gädda 4980gr

20/9-15 Sarv 650gr

24/9-15 Ruda 1340gr

24/9-15 Ruda 1320gr

25/9-15 Abborre 2180gr

25/9-15 Spegelkarp 11150gr

26/9-15 Spegelkarp 18041gr

30/9-15 Regnbåge 5299gr

30/9-15 Sarv 410gr

3/10-15 Fjällkarp 7123gr

3/10-15 Spegelkarp 11960gr

4/10-15 Färna 2832gr

4/10-15 Gädda 5250gr

5/10-15 Stäm 140gr

5/10-15 Stäm 120gr

10/10-15 Gädda 10200gr

10/10-15 Gös 6264gr

10/10-15 Id 2697gr

11/10-15 Gädda 10760gr

14/10-15 Björkna 860gr

14/10-15 Braxen 3259gr

15/10-15 Spegelkarp 11147gr

16/10-15 Gädda 6530gr

16/10-15 Lax 10020gr

17/10-15 Id 2833gr

18/10-15 Gädda 8007gr

18/10-15 Regnbåge 4310gr

20/10-15 Regnbåge 7749gr

23/10-15 Spegelkarp 8844gr

25/10-15 Id 2680gr

28/10-15 Lax 9580gr

1/11-15 Sarv 685gr

3/11-15 Gädda 7740gr

3/11-15 Id 3060gr

5/11-15 Öring 4000gr

8/11-15 Gädda 8500gr

10/11-15 Mört 804gr

11/11-15 Mört 600gr

11/11-15 Mört 501gr

19/11-15 Gädda 11005gr

27/11-15 Sik 2570gr

27/11-15 Sik 2410gr

28/11-15 Abborre 1760gr

28/11-15 Gös 2910gr

1/12-15 Gädda 9960gr

1/12-15 Gädda 8600gr

2/12-15 Gädda 8200gr

2/12-15 Gädda 7200gr

2/12-15 Lake 2490gr

3/12-15 Lake 4120gr

3/12-15 Lake 2260gr

10/12-15 Lake 5400gr

10/12-15 Lake 4720gr

12/12-15 Röding 730gr

12/12-15 Röding 710gr

15/12-15 Lax 4940gr

19/12-15 Gädda 10400gr

19/12-15 Lake 2860gr

20/12-15 Björkna 510gr

23/12-15 Öring 1640gr

24/12-15 Gädda 10571gr

26/12-15 Röding 1842gr

26/12-15 Röding 750gr

26/12-15 Röding 670gr

26/12-15 Röding 400gr

27/12-15 Sik 1510gr

29/12-15 Öring 2510gr

30/12-15 Lake 3770gr

30/12-15 Lake 2090gr

30/12-15 Lake 1720gr